dev.rezko.net

Карта на българското интернет пространство
(Map of the Bulgarian Internet space)

"Атлантида" - компютър в аквариум
("Atlantis" computer in fish tank)

Прокси сървър за локална мрежа през ARP
(SOCKS 5 Proxy via ARP)

Генератор на last.fm тапети
(Generate a last.fm wallpaper)

Организатор на списъци със задачи
(TO-DO lists manager)rezko.net | darky | contact us