Прокси сървър за локална мрежа през ARP


Сървър и клиент, които си комуникират чрез unicast ARP в рамките на локална мрежа и сървърът работи като TCP/UDP прокси за връзки, поискани от клиента. Клиентът, от своя страна, работи като SOCKS 5 сървър за потребителски приложения.

Клиент:

- работи като SOCKS 5 сървър, следи за връзки

- препраща заявките за връзка като unicast ARP-пакети с определен формат към сървър със зададен MAC-адрес по зададен мрежови интерфейс

- следи мрежовия интерфейс за unicast ARP-пакети от сървъра, които съдържат отговори на заявката

- по същия начин, чрез unicast ARP-пакети, препраща пакетите с данни между своя клиент и сървъра

Сървър:

- следи определен мрежови интерфейс за unicast ARP-пакети с определен формат

- осъществява TCP или UDP връзка с адресите, поискани от клиента

- препраща чрез unicast ARP-пакети данните за връзката в двете посоки

Разработили:
Христо Терезов (HT) и Борислав Велков

Download